ADOS-DS

 
Kontakt
ADOS-DS, s.r.o.
Sídlo spoločnosti
Zoltána Fábryho 1962/6
929 01 Dunajská Streda
Email: info[at]adosds.sk
Web: www.adosds.sk

Miesto prevádzkovania NZZ ADOS-DS, s.r.o.
Športová ulica č. 4392/46
929 01 Dunajská Streda
Odborný garant: PhDr. Emília László
Tel/Fax: 031 / 551 67 10
Mobil: 0905 / 347 773
Email: info[at]adosds.sk
Web: www.adosds.sk
 
 
 
 
© 2006 ADOS-DS, s.r.o.     created by: epix technology s.r.o.