ADOS-DS

SPRÁVY A NOVINKY
24.04.2006

Vítame Vás na našej novootvorenej webstránke!

Dňa 24.04. 2006 sme uviedli do prevádzky našu novú internetovú stránku www.adosds.sk . Stránka má predovšetkým informačný charakter. Obsahuje rozsiahle informácie ohľadom našej činnosti.
01.04.2005

DS, s.r.o. vznikla 1.4.2005 s cieľom poskytovať komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre občanov v okrese Dunajská Streda.
POMOHLI NÁM:
MUDr. prim. Žúži Milan

MUDr. Roman Ružička

Stavil Plus, s.r.o.

Mertex, spol. s r.o. Nitra

Németh Ilona

Mária Szalayová s rodinou
Blatná na Ostrove č. 21.

O nás

ADOS-DS, s.r.o. vznikla 1.4.2005 s cieľom poskytovať komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre občanov v okrese Dunajská Streda.

Výkonnými pracovníkmi ADOS-DS, s.r.o. sú zdravotné sestry špecialistky, sestry ukončeným vyšším odborným vzdelaním s dlhoročnou praxou v nemocničných oddeleniach a opatrovateľky s praxou v odbore. Sestry svojou odbornosťou sa mienia zaručiť za kvalitu poskytovaných služieb. Návštevnú službu vykonávajú s osobnými autami a vždy sú k dispozícií na mobilných telefónoch. Sestry sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.

Garantom kvality poskytovaných služieb je odborný zástupca spoločnosti s 41 ročnou odbornou praxou a s ukončeným vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v odbore ošetrovateľstvo.

Náplňou činnosti ADOS-DS, s.r.o. je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Ide o ošetrovateľskú starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch. Ošetrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím. ADOS-DS, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v koordinácií s ambulantnou a ústavnou starostlivosťou o pacienta. V záujme zabezpečenia kontinuálnej starostlivosti ADOS-DS, s.r.o. spolupracuje s lôžkovými oddeleniami NsP Dunajská Streda, s lekármi primárnej starostlivosti a s lekármi špecialistami.

Priestorové a materiálno - technické vybavenie ADOS-DS, s.r.o. má zabezpečené.

ADOS-DS, s.r.o. investoval do nákupu zdravotníckej techniky:

  • Bioptron lampa 3 ks
  • Bioptron Pro lampa s príslušenstvom3 ks
  • ZEPTER masážny prístroj LG-818 1 ks
  • ZEPTER masážny prístroj PBG - 868 1 ks
  • glukomer OHNETOUSH ULTRA a BASIC - 3 ks
  • merač krvného tlaku + fonendoskop 14 ks
  • rehabilitačné pomôcky

 
© 2006 ADOS-DS, s.r.o.     created by: epix technology s.r.o.